Онлайн поръчка
Вход | Регистрация
Начало »Писмени преводи

Писмен превод

от/на повече от 40 езика във всички области.

Писменият превод е основа част от нашата работа. Намирането на преводач е само малка част от организацията по всяка поръчка. Да уточним предназначението на превода и според него да преценим изискванията на текста, да се съобразим със спецификата му, да съставим екип от преводачи и редактори, да сравним фактологическите данни в превода и оригинала, да направим стилова редакция – всичко това са взаимно допълващи се условия за извършване на един добре адаптиран, качествен превод. А за получаване на нещо по-добро от точен превод, предлагаме допълнителна терминологична редакция, както и адаптиране от редактор със съответния матерен език.

Въз основа на тези стъпки предлагаме няколко категории превод:

  • Официален превод - включва превод от оторизиран преводач + проверка на фактологическите данни

  • Превод със стилова редакция - включва официален превод + допълнителна стилова и езикова редакция

  • Специализиран превод - включва официален превод със стилова редакция + терминологична редакция от консултант

  • Адаптиран превод - включва адаптиране на превода от редактор със съответния матерен език

Бързината на превода е съобразена с нуждите на клиента. Цените на преводите са дадени за обикновенни поръчки, но предлагаме съответно бързи преводи и такива в рамките на деня. За повече информация, можете да се свържете с наш сътрудник на телефоните за контакт или да ни изпратите писменно запитване от секция "Контакти"