Онлайн поръчка
Вход | Регистрация
Начало »Зелени карти

Лотария “ЗЕЛЕНА КАРТА”

55,000 души и техните семейства ще получат право да живеят и работят в САЩ.

 • Официална програма на Американското правителство, одобрена от Конгреса
 • Вашият шанс да живеете и работите в САЩ.
 • Лесна онлайн регистрация и помощ във всеки един етап от регистрацията
 • Двоен шанс за спечелване на зелена карта за семейни двойки

Единствено "Зелената карта" Ви дава  право да работите постоянно и да живеете легално в САЩ. Тя позволява да влизате и да напускате страната свободно. Съпрузите и децата (на възраст под 21 години) на кандидата автоматично получават "Зелена карта". След това те биха могли да работят на много добре платени работни длъжности, което е възможно в САЩ. Притежателите на "Зелена карта" също така получават право на образование, здравеопазване и всички останали права, както и американските граждани. Те могат да спонсорират свои роднини, в случай, че също участвуват в Лотария “Зелена карта”. "Зелената карта" не се отразява на гражданството по рождение и ако получателят й желае, може да кандидатства за американско гражданство по-късно (5 години).

Заявленията за Зелена карта се подават само по електронен път. Грешки в попълването на формулярите или в дигиталните изображения водят до дисквалифициране!

Програма за разнообразяване на имигрантския поток (DV-2022)

Програмата за разнообразяване на имигрантския поток в САЩ (DV) е одобрена със закон и се провежда годишно от Държавния департамент. Член 203(c) от Закона за имиграцията и националността (INA) предвижда визова категория за „разнообразни имигранти” от държави, които имат нисък процент на имигранти в САЩ. За финансовата 2022 г. ще бъдат отпуснати 55 000 DV визи. 
Кандидатите, които са изтеглени от програмата („selectees”), трябва да отговарят на някои лесно изпълними, но стриктни условия. Държавният департамент определя кои са изтеглените кандидати посредством случаен компютърен подбор
Родените в някоя от следните страни нямат право да кандидатстват по програмата DV-2022, тъй като тези страни са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните пет години:
Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай (включително Хонг Конг), Колумбия, Доминиканската република, Ел Салвадор, Гватемала, Хаити, Хондурас, Индия, Ямайка, Мексико, Нигерия, Пакистан, Филипините, Южна Корея, Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия) с подопечните му територии и Виетнам.
Родените в Макао и Тайван имат право на участие.

Изисквания

Изискване № 1: Кандидатите, които са родени в  страна с исторически нисък процент на имиграция в САЩ, имат право да се регистрират.
Ако не сте роден в страна с исторически нисък процент на имиграция в САЩ, има още два начина, по които може да отговорите на изискването.
Ако съпругът/съпругата Ви е роден/а в страна с исторически нисък процент на имиграция в САЩ, можете да впишете страната на раждане на съпруга/съпругата, при условие че имената и на двамата фигурират в изтеглената молба. В този случай, и двамата трябва да отговаряте на изискванията за виза и да влезете САЩ едновременно, при условие че получите визи. 
Ако сте роден ли сте в страна, чийто процент на имиграция в САЩ не е исторически нисък, но в която нито един от родителите Ви не е роден, нито е пребивавал там постоянно по времето, когато сте роден, можете да впишете страната на раждане на някой от родителите Ви, при условие че това е страна с право на участие за  програмата DV-2022. 

Изискване № 2: Всеки DV кандидат трябва да отговаря на изискването за образование/трудов стаж за DV програмата. Той трябва да има:
поне средно образование или еквивалент на средно образование, който отговаря на успешно завършен 12-годишен курс на обучение, състоящ се от основно и средно образование 
ИЛИ 
през последните пет години да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж. 

Ако кандидатът не отговаря на тези изисквания, не бива да подава молба за участие в Програмата за разнообразяване на имигрантския поток

Период за регистрация

Молбите за участие в програмата DV-2022 трябва да бъдат подадени по електронен път в периода от 12 ч. Източно стандартно лятно време в сряда на 7 октомври 2020 г. до 12 ч. Източно стандартно време във вторник на 10 ноември 2020 г. Желателно е кандидатите да не чакат до последната седмица, за да участват в програмата, тъй като големият наплив може да доведе до забавяне в работата на уебсайта. Не се приемат заявки за участие, изпратени след регистрационния период или по пощата. Законът допуска само една регистрация на човек за всеки регистрационен период. 
Подаване на електронната заявка за участие в програмата DV-2022

Формуляри с непълна информация няма да бъдат приемани. 

След като подадете попълнения формуляр, ще се появи електронно потвърждение, което съдържа името на кандидата и уникалния номер за потвърждение. Отпечатайте това потвърждение за Ваша информация. Изключително важно е да запазите страницата за потвърждение и номера за потвърждение на регистрацията Ви. Без тази информация няма да можете да влезете в системата, откъдето ще се осведомите за статуса на Вашата молба. От 8 май 2021 г. участниците ще могат да проверяват статуса на своя електронен формуляр, като отново посетят уебсайта  dvprogram.state.gov, влязaт в Entrant Status Check и изпишат уникалния номер за потвърждение и личните си данни. Трябва да използвате Entrant Status Check, за да проверите дали сте изтеглени в DV-2022 и ако сте изтеглени, да разберете коя е датата на интервюто Ви за имигрантска виза. Американското правителство няма да Ви уведоми директно. Онлайн проверката чрез Entrant Status Check е единственият начин, по който кандидатът получава инструкции как да продължи с участието си в програмата. Ако сте изтеглени и подадете молбата си за виза и необходимите документи, трябва да използвате Entrant Status Check, за да проверите кога е дата Ви за интервю. 

Във връзка с това ние Ви предлагаме:

 • Подаване по електронен път на Вашите заявления, според новите изисквания на Държавния Департамент на САЩ за Лотарията “Зелена Карта”, в установения срок.
 • 100% гаранция, че вашето заявление за зелена карта е подадено успешно, е електронното потвърждение от сървърите на Държавния Департамент, което ще ви предоставим веднага в електронен вид или (при желание) във вид на разпечатка.
 • Ако не можете да дойдете в офисите ни, или живеете извън София, можете да преведете съответната сума по банкова сметка с платежно нареждане или с пощенски запис и да изпратите с препоръчана поща на адреса на офиса ни Вашите снимки, личните си данни и ксерокопие от вносната бележка за платена такса.
 • За тези, които пожелаят можем да подготвим професионално и перфектно документите, необходими за интервюто в Американското консулство, както и да предоставим всякаква информация, от която биха могли да се нуждаят в процеса на обработване на тяхната кандидатура.

ВАЖНО!

Участието в лотарията "Зелена карта" е безплатно. Агенция за преводи "Джезабел" не е свързана по никакъв начин с правителството на САЩ, тъй като последното не наема външни консултанти или частни фирми за целите на тази програма и не е оторизирало нито една фирма или организация за извършване на дейности, свързани с лотарията "Зелена карта". Използването на външен посредник или помощник за подготовката на електронния формуляр за участие е лично решение на кандидата. Участието на всеки кандидат самостоятелно и безплатно или използването на платени услуги на фирма е въпрос на ваш личен и свободен избор. Таксата, която заплащате на "Джезабел" не е за участие в лотарията "Зелена карта", а за обработка и подаване на вашите данни. Заплатената от вас такса не ви гарантира задължително спечелване на лотарията, нито ви дава предимство пред другите успешно регистрирани участници.

Електронният формуляр за участие, който отговаря на всички посочени по-горе изисквания и е изпратен лично от кандидата, има еднаква вероятност да бъде изтеглен от компютъра в Консулския център в Кентъки, както и електронния формуляр, изпратен от платен посредник, който попълва данните на кандидата. Всички електронни формуляри от даден географски регион, получени по време на регистрационния период, имат еднакъв шанс да бъдат изтеглени. Ако обаче се получи повече от един електронен формуляр за участие за отделен кандидат, това ще доведе до дисквалификация на всички формуляри за него, независимо кой ги е изпратил. 


Какво Ви е необходимо за участие в Лотария “Зелена карта”?

1 бр. цветна снимка: размер 2 инча на 2 инча (50 на 50 мм) (за семейства: задължително снимка на всеки член от семейството, включително на всичките ви неженени деца под 21 г., включително и на тези от предишни бракове, ако имате такива). Снимките за зелена карта трябва да са от последните 6 месеца. 

ОБРАЗЕЦ ЗА РАЗМЕРА НА ДИГИТАЛНИЯ ОБРАЗ

Трябва да включите следната информация в електронния си формуляр. Ако не попълните правилно цялата информация, която се изисква, няма да имате право да получите виза по програмата.

 1. Име: последно/фамилно име, първо име и бащино име. Напишете имената си така, както са в паспорта Ви. 
 2. Пол: мъжки или женски. 
 3. Дата на раждане: ден, месец, година. 
 4. Населено място, в което сте роден. 
 5. Страна на раждане
 6. Страна с право на участие в програмата. Обикновено се записва страната, в която кандидатът е роден. Страната с право на участие няма връзка със страната, в която живеете понастоящем, или с националността Ви, ако е различна от тази на страната, в която сте роден.
 7. Паспортен номер, страна на издаване и дата на изтичане на валидния, неизтекъл задграничен паспорт. Това изискване се отнася само за основния кандидат, а не за придружаващите го лица.
 8. Снимка на кандидата - скорошни снимки (направени през последните шест месеца) на титуляря, съпруга/съпругата и всичките им деца. 
Снимките за регистрация в програмата DV трябва да отговарят на същите изисквания като за американска виза. Няма да имате право на виза по програмата DV, ако Вашата снимка или тези на членовете на семейството Ви не отговарят напълно на тези спецификации или са били манипулирани по някакъв начин. Ако прикачите същата снимка, която сте използвали в предишна заявка за участие, няма да имате право на виза по програмата. Вижте раздела  Изпращане на дигитална  снимка за повече информация. 
 1. Пощенски адрес: Име на получателя 
Адрес, първи ред 
Адрес, втори ред Град/село
Окръг/област/провинция/щат 
Пощенски код 
Държава
Държавата, в която живеете понастоящем.
 1. Телефон (по желание). 
 2. Имейл адрес: имейл адрес, до който имате директен достъп и ще продължавате да ползвате, след като обявим кои са спечелили през май следващата година. Ако сте спечелили и отговорите на уведомлението в Entrant Status Check за това, че сте спечелили, ще получите допълнително уведомление от Държавния департамент по електронната поща, с което Ви съобщават, че подробностите по интервюто за имигрантска виза са налични в Entrant Status Check. 
  Държавният департамент никога няма да Ви изпрати имейл, с който Ви информира, че сте изтеглен от DV програмата.
 3. Най-високата образователна степен, която имате към настоящия момент. 1) начално училище; 2) средно образование, незавършено; 3) средно образование, завършено; 4) професионално училище; 5) незавършен университет; 6) университет; 7) следдипломна квалификация; 8) магистърска степен; 9) квалификация след магистратура; 10) докторска степен. 
 4. Семейно положение към момента: 1) неженен/неомъжена; 2) женен/омъжена и съпруга/та ми НЕ е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ; 3) женен/омъжена и съпруга/та ми Е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ; 4) разведен/разведена; 5) вдовец/вдовица; 6) законно разделен. (В българското законодателство не съществува понятието „законно разделен” и затова кандидатите за виза от България не биха могли да го използват, дори в момента на участие да живеят отделно от своя брачен партньор, но бракът все още не е разтрогнат чрез съдебно решение.) Въведете имената, датата на раждане, пола, място на раждане, държава на раждане на съпруга/та си, както и снимка на съпругата/та си, която отговаря на същите технически спецификации като за Вашата снимка. 
Ако съпруга/та Ви не е включен/а в електронния формуляр или включите някого, който не Ви е съпруг/а, няма да имате право на виза по програмата DV като титуляр, а съпруга/та и децата Ви няма да имат право на виза по програмата като членове на семейството Ви. Трябва да включите съпруга/та си във формуляра дори ако в момента сте разделени, освен ако не сте „законно разделени“. Законната раздяла е споразумение, узаконено с решение на съда, при което брачните партньори остават женени, но живеят поотделно. Ако Вие и съпруга/та Ви сте законно разделени, съпругът/съпругата Ви няма да може да имигрира заедно с Вас чрез програмата DV. Няма да има неблагоприятни последствия за Вас, ако решите да включите името на съпруга/та, с когото/която сте законно разделени. Ако не сте законно разделени чрез съдебно решение, трябва да включите съпруга/та си дори да възнамерявате да се разведете, преди да кандидатствате за виза по програмата. Ако не включите съпруга/та си в заявката за участие, няма да имате право на виза по програмата DV.
Ако съпругът/съпругата Ви е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ, не го/я включвайте в заявката си за участие. Съпруг/а, който/която е вече американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ, няма нужда и няма да му/й бъде издавана виза. Следователно, ако изберете „женен/омъжена и съпругът/съпругата ми е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ“ в електронния формуляр, няма да се налага да въвеждате допълнителна информация за него/нея.
 1. Брой на децата: напишете името, дата на раждане, пол, място на раждане и страна на раждане на всички живи неженени деца под 21 години, независимо дали живеят с Вас или дали възнамеряват да Ви придружат или последват, ако Вие имигрирате в САЩ. Прикачете отделни снимки за всяко едно от децата Ви, като следвате техническите спецификации за Вашата снимка.
Уверете се, че сте включили:
Всички живи биологични деца; Всички живи осиновени от Вас деца; 
Всички живи доведени деца, които са неженени и под 21 години към деня на подаването на електронния Ви формуляр дори ако вече не сте законно женен за родителя на детето и детето не живее с Вас и/или няма да имигрира с Вас. 
Женени деца и деца, които вече са навършили 21 години в момента на подаване на електронния формуляр, не отговарят на условията на програмата. Въпреки това, Законът за защита на статута на дете „запазва възрастта” на детето при определени обстоятелства. Ако сте изпратили електронния формуляр, преди нежененото дете да е навършило 21 години, и ако детето навърши 21 години преди издаването на визата, възможно е то да бъде смятано за ненавършило 21 години за целите на обработване на визата.
Дете, което е вече американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ в момента на подаване на електронния формуляр, няма нужда или няма да му бъде издавана виза. Няма да има неблагоприятни последствия за Вас заради включването или невключването на такива членове на семейството във Вашия електронен формуляр.
Ако не включите всички деца, които имат право на участие, или включите дете, което не е Ваше, няма да имате право на виза по програмата DV, а съпруга/та и децата Ви няма да имат право на виза по програмата като членове на семейството Ви.
 
Избор на кандидатите

Кандидатите ще бъдат избирани от Държавния департамент на случаен признак чрез компютър от всички подадени молби за участие въз основа на отпуснатите визови номера за отделните региони и страни. Всички участници в програмата DV-2022 трябва да отидат на Entrant Status Check, като използват уникалния номер за потвърждение на регистрацията си в DV-2022, за да разберат дали са сред спечелилите от DV програмата. Entrant Status Check ще бъде активен на сайта за проверка  dvprogram.state.gov от 8 май 2021 г. поне до 30 септември 2022 г.

Ако сте избран, ще бъдете насочен към страница за потвърждение, която ще Ви предостави допълнителни инструкции, включително информация за необходимите такси за имиграция в САЩ. Онлайн проверката в Entrant Status Check ще бъде ЕДИНСТВЕНИЯТ начин за уведомяване на кандидатите за това, че са избрани от програмата DV-2022. Държавният департамент няма да изпраща уведомителни писма или да съобщава на изтеглените за това, че са спечелили, по електронната поща. Американските посолства и консулства няма да предоставят списък на изтеглените кандидати. Тези, които не са изтеглени, също ще могат да разберат това САМО чрез онлайн проверката в Entrant Status Check

Издаването на имигрантски визи на всички успешни кандидати и членовете на техните семейства трябва да приключи на 30 септември 2022 г. При никакви обстоятелства не може да се издаде виза или да се направи промяна на статута в САЩ след тази дата, нито е възможно членовете на семейството да получат визи след тази дата, за да се присъединят към основния кандидат в САЩ.