Online order
Login | Register
Home »Online order

Online order Please, send your order online by entering the text to be translated or in attachment.

Maximum size : 20МВ .


Send

FAQ

  • Кога се нуждаете от превод на документи?Open or Close

    От превод на документи от български на чужд език се нуждаете при: кандидатстване за работа или обучение в чужбина, сключване на брак извън страната, удостоверяване на различни персонални обстоятелства и данни пред чуждестранните власти и т.н. Обратно, от превод на документи от чужд на български език се нуждаете при: приравняване на придобит в чужбина образователен ценз, сключване на брак с чуждестранен гражданин, удостоверяване пред българските власти настъпили в чужбина различни персонални обстоятелства и данни и т.н.

  • Кога е необходима консулска заверка в чуждестранно посолство?Open or Close

    Консулската заверка в чуждестранно посолство се извършва само след като документите Ви за чужбина са били вече преведени и легализирани. Обикновено тя е необходима по изрично изискване на чуждестранните власти, за да затвърди истинността на преведените документи. Консулска заверка в чуждестранно посолство се изисква и ако извършвате превод и легализация в България на ксерокопие на придобит в чужбина документ, напр. ако искате да легализирате на местна почва унгарския си акт за раждане.